Honanje bloka motora

Nakon bušenja cilindara bloka motora sljedeći korak je honanje cilindara bloka.  U mogućnosti smo honati promjere od Ø38 do Ø200 mm.