Popravak klipnjača

Popravak klipnjače je čest u slučajevima kada motor zariba. U tom slučaju smo u mogućnosti popraviti klipnjaču.
Ponekad se desi da je sama klipnjača previše oštečena da bi to bilo moguće. Tada je potrebno kupiti novu ili polovnu.