Ravnanje glave motora

Glavu motora ćemo ispitati da li eventulno ima kakvih puknuća , ukoliko je sve u redu tada ćemo glavu minimalno poravnati i preporučiti odgovarajuću debljinu brtve s obzirom na skinutu površinu.