Tokarenje kočionih diskova

Tokarimo kočione diskove za osobna i laka komercijalna vozila.