Ugradnja košuljica cilindara

U slučaju da su cilindri bloka motora previše potrošeni tada se ide na ugradnju košuljica cilindara.Ugraditi ćemo nove košuljice cilindara u blok ,izbušiti i prehonati na originalnu dimenziju.U iznimno rijetkim situacijama , za neke motore moguće je kupiti već obrađene košuljice cilindara , tada je potrebno samo ugraditi (uprešati) košuljice. Opet da ponovimo to je jako rijetko.