Izmjena čahura klipnjača

Razlikujemo dvije vrste novih čahura klipnjača koje se mogu kupiti. Čahure koje su već obrađene , to znači da se stare samo zamjene sa novima i nije potrebna dodatna obrada.
Druga vrsta su čahure koje su sirove i kada se uprešaju tada je potrebna obrada. Sirove čahure su puno češće nego obrađene.